Nasza firma ma przyjemność oferować profesjonalne kursy pierwszej pomocy, które spełniają wymogi nowelizacji Kodeksu Pracy z 2009 roku (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz. 1460). Zgodnie z przepisami, każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i zapewnienia im odpowiedniego przeszkolenia.

Nasze szkolenia są przeprowadzane w sposób interesujący i angażujący. Naszym celem jest wzmocnienie świadomości pracowników oraz wpajanie im odwagi i gotowości do działania w sytuacjach zagrożenia życia. Dlatego też stawiamy na praktyczne zajęcia, które są kluczowym elementem naszego szkolenia.

Wyszkolona kadra

Nasi instruktorzy posiadają bogate doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy oraz są wykwalifikowani zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Dzięki temu możemy zapewnić wysoki poziom merytoryczny i aktualną wiedzę z zakresu udzielania pomocy w nagłych wypadkach.

Podczas kursów pierwszej pomocy skupiamy się na praktycznym opanowaniu podstawowych technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowaniu w przypadku zatrzymania krążenia, udzielaniu pomocy w przypadku obrażeń i urazów oraz innych sytuacjach, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu.

Nasze szkolenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, uwzględniając specyfikę branży i ryzyka występujące w miejscu pracy. Stawiamy na praktyczne symulacje i scenariusze, które pomagają uczestnikom nabyć pewność siebie i umiejętności reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń pierwszej pomocy. Zapewniamy profesjonalną obsługę, aktualną wiedzę oraz ciekawy sposób przekazywania informacji. Dzięki naszym szkoleniom, Państwa pracownicy będą lepiej przygotowani do udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłych wypadków, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników.

Zobacz nasze inne szkolenia

Zakres szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników

Zakres szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników obejmuje szeroki wachlarz tematów i umiejętności, które pozwalają pracownikom skutecznie reagować w sytuacjach nagłych. Szkolenia te mają na celu zapewnić pracownikom niezbędną wiedzę i umiejętności, aby udzielać pierwszej pomocy w przypadku wypadków lub nagłych zdarzeń medycznych na miejscu pracy.

Podczas szkoleń z pierwszej pomocy pracownicy są szkoleni z podstawowych czynności ratunkowych, takich jak:

 • Ocena sytuacji i bezpieczeństwa otoczenia
 • Wywoływanie pomocy medycznej i kontakt z odpowiednimi służbami
 • Wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR)
 • Udzielanie pomocy w przypadku zadławienia
 • Stabilizowanie złamań, skręceń i zwichnięć
 • Oferowanie pomocy przy oparzeniach, skaleczeniach i krwotokach
 • Udzielanie pierwszej pomocy przy omdleniach, zawrotach głowy i atakach padaczki
 • Rozpoznawanie objawów nagłych zdarzeń medycznych, takich jak zawał serca lub udar mózgu, i podjęcie odpowiednich działań

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników mogą również obejmować praktyczne ćwiczenia, scenariusze symulacyjne oraz zapoznanie się z odpowiednim sprzętem medycznym dostępnym w miejscu pracy. Ważne jest, aby szkolenia te były regularnie odświeżane, aby pracownicy mogli utrzymać swoje umiejętności na odpowiednim poziomie i być gotowi na ewentualne sytuacje awaryjne.

Część praktyczna szkoleń z pierwszej pomocy

Część praktyczna szkoleń z pierwszej pomocy jest niezwykle istotnym elementem tych szkoleń, ponieważ umożliwia uczestnikom praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Podczas części praktycznej pracownicy mają okazję ćwiczyć różne czynności ratunkowe i techniki udzielania pierwszej pomocy pod czujnym okiem instruktorów.

W ramach części praktycznej szkoleń z pierwszej pomocy, uczestnicy mogą opanować takie umiejętności jak:

 • Wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na specjalnych manekinach treningowych
 • Udzielanie pomocy w przypadku zadławienia przy użyciu manekinów i symulowanych scenariuszy
 • Stabilizowanie złamań, skręceń i zwichnięć przy użyciu odpowiednich technik i opatrunków
 • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń i krwotoków na treningowych modelach
 • Symulowanie sytuacji nagłych zdarzeń medycznych, takich jak zawał serca czy udar mózgu, i podejmowanie odpowiednich działań

Część praktyczna szkoleń z pierwszej pomocy daje uczestnikom możliwość bezpośredniego stosowania technik ratunkowych, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i zapamiętania procedur. Poprzez powtarzanie i praktyczne ćwiczenia, pracownicy zyskują pewność siebie i umiejętność szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Sprawdź nasze inne szkolenia