Na pracodawcy i właścicielu obiektu spoczywają obowiązki zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy usługi przeprowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej zakładów pracy. Doradzamy w zakresie wymogów p.poż. oraz wykonujemy niezbędne nakazane prawem usługi:

  • wykonujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszystkich obiektów
  • wyposażamy obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy i niezbędne oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN
  • prowadzimy okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów i węży hydrantowych
  • przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
  • organizujemy i przeprowadzamy ćwiczenia gaśnicze oraz próbną ewakuację
  • prowadzimy okresowe przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej