Master jest firmą świadczącą usługi outsourcingu w dziedzinie BHP i PPOŻ.

Nasi pracownicy posiadają głęboką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu możemy doskonale rozumieć potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

Głównym celem naszej działalności jest najwyższa jakość i skuteczność oferowanych przez nas usług, tak aby były one efektywnym wskaźnikiem poprawy bezpieczeństwa w firmie.

Świadczymy usługi w następującym zakresie:

 • Stała obsługa BHP – pełnienie roli służby BHP w zakładzie pracy
 • Szkoleń BHP, P.poż oraz pierwszej pomocy
 • Ochrony Przeciwpożarowej
 • Nadzoru BHP podczas budowy/inwestycji
 • Konserwacji podręcznego sprzętu ppoż
 • Sprzedaż asortymentu związanego z ochroną przeciwpożarową
 • Okresowe pomiary elektryczne obiektów (do 1 kV)

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

 • szkolimy z zakresu bhp, p.poż i pierwszej pomocy wszystkie grupy zawodowe,
 • sporządzamy analizy stanu bhp i p.poż,
 • doradzamy jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy,
 • sporządzamy dokumentacje powypadkowe,
 • dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • uczestniczymy w kontrolach organów zewnętrznych: Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej,
 • opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji,
 • wyposażamy i dokonujemy okresowej kontroli sprzętu przeciwpożarowego w zakładach pracy.
 • pomiary elektryczne obiektów
 • pomiary oświetlenia awaryjnego
 • sprawdzanie przeciwpożarowych wyłączników prądu
 • serwis systemów sygnalizacji pożaru

Zapraszamy do współpracy!