Szkolenie online BHP – dla ratowników

BHP Online Szkolenie – elastyczne i skuteczne podejście do edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dzisiejszych czasach, w erze cyfrowej, rozwój technologii otwiera przed nami nowe możliwości również w obszarze szkoleń BHP. Przywiązując wagę do ciągłego podnoszenia świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, wprowadzamy BHP Online Szkolenie.

BHP Online Szkolenie to innowacyjna metoda przekazywania wiedzy w zakresie BHP poprzez platformę internetową. Dzięki temu rozwiązaniu szkolenia stają się bardziej dostępne, elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Główną zaletą BHP Online Szkolenia jest możliwość dostępu do materiałów i treści szkoleniowych o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, za pośrednictwem komputera, laptopa czy smartfona. Każdy pracownik może uczyć się zgodnie z własnym harmonogramem i tempem, co pozwala na minimalizację zakłóceń w codziennym procesie pracy.

Doświadczeni wykładowcy i wiedza ekspercka

Nasze BHP Online Szkolenie zostało opracowane przez doświadczonych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Materiały szkoleniowe są starannie przygotowane, zawierają wszystkie istotne informacje oraz praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznych praktyk i procedur w miejscu pracy. Podczas BHP Online Szkolenia pracownicy mają możliwość przyswojenia wiedzy poprzez różnorodne formy, takie jak teksty, prezentacje multimedialne, wideo czy quizy. Dzięki temu nauka staje się bardziej interesująca, interaktywna i angażująca.

Po zakończeniu szkolenia, pracownicy mają możliwość przystąpienia do testu, który oceni ich zdobytą wiedzę. W razie potrzeby, istnieje również opcja konsultacji z naszymi ekspertami, którzy służą pomocą i udzielają odpowiedzi na dodatkowe pytania.

BHP Online Szkolenie umożliwia firmom skuteczne monitorowanie postępów szkoleniowych pracowników poprzez dostęp do raportów i statystyk. Jest to cenne narzędzie, które pomaga w identyfikacji obszarów wymagających dodatkowej uwagi oraz ocenie skuteczności prowadzonych szkoleń. Zapisz się na szkolenie online już dziś!

Kurs BHP online dla ratowników – Szkolenie

Ratownicy pełnią kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz w sytuacjach awaryjnych. Dlatego też oferujemy specjalistyczny kurs BHP online, skierowany do ratowników, który pozwoli im poszerzyć i pogłębić ich wiedzę w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs BHP online dla ratowników został opracowany przez doświadczonych ekspertów z dziedziny ratownictwa i bezpieczeństwa. Materiały szkoleniowe są starannie przygotowane, zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami oraz uwzględniają najnowsze techniki i procedury ratownicze.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość przyswojenia wiedzy na temat identyfikacji i oceny zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach awaryjnych, obsługi sprzętu medycznego oraz zasad współpracy z innymi służbami ratowniczymi.

Dostęp do materiałów online o każdej porze dnia

Kurs BHP online dla ratowników oferuje elastyczne rozwiązanie edukacyjne, które umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych o dowolnej porze i w dowolnym miejscu. Dzięki temu ratownicy mogą kontynuować swoje doskonalenie zawodowe bez konieczności rezygnowania z pracy czy innych zobowiązań.

Materiały szkoleniowe są dostarczane w różnych formach, takich jak teksty, prezentacje multimedialne, wideo i interaktywne scenariusze, co sprawia, że nauka staje się bardziej angażująca i praktyczna.

Po zakończeniu kursu, ratownicy będą mieli możliwość przystąpienia do testu, który oceni ich zdobytą wiedzę. Dodatkowo, nasi eksperci są dostępni do udzielenia wsparcia i odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z tematyką szkolenia.

Kurs BHP online dla ratowników to inwestycja w doskonalenie umiejętności i podnoszenie standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zapraszamy ratowników do skorzystania z naszego specjalistycznego szkolenia, które pomoże im w pełnieniu ich ważnej roli w ochronie zdrowia i życia innych osób.

Sprawdź nasze inne szkolenia

Regulamin

§ 1 – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej www.bhp-master.pl jest firma Master z siedzibą w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt 22a, NIP 113-240-23-74, tel. 508-789-392, zwanej w dalszej części Master.
 2. Jako oficjalny adres internetowy e-mail uznaje się: .
 3. Master prowadzi szkolenia bhp i ppoż. w formie stacjonarnej oraz samokształcenia kierowanego za pośrednictwem strony internetowej www.bhp-master.pl.
 4. Ze strony internetowej www.bhp-master.pl mogą korzystać firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne.
 5. Każdy korzystający ze strony internetowej www.bhp-master.pl musi zaakceptować regulamin.
 6. Brak akceptacji niniejszego regulaminu, automatycznie uniemożliwia dokonanie zamówienia.
 7. Składając zamówienie inną drogą niż za pomocą strony internetowej (e-mail, , telefon, listownie), kupujący oświadcza że zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.
 8. Akceptacja regulaminu strony internetowej www.bhp-master.pl oznacza równocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Master danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 9. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), dane osobowe klientów firmy Master i strony internetowej www.bhp-master.pl, dowody księgowe oraz inne dokumenty nie mogą zostać usunięte przed upływem pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym nastąpiła transakcja.
 10. Podanie adresu e-mail klienta podczas składania zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o realizacji zamówienia oraz wszelkiej oferty handlowej i reklamowej firmy Master.

§ 2 ZAMÓWIENIA

 1. Na stronie internetowej www.bhp-master.pl zamówienia można składać online poprzez stronę internetową, pocztę elektroniczną e-mail, oraz telefonicznie.
 2. Nie ma możliwości przyjmowania zamówienia w inny sposób niż wskazane w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Podczas składania zamówienia online poprzez stronę internetową www.bhp-master.pl, należy z wykorzystaniem menu nawigacyjnego wybrać żądane szkolenie i po zakończeniu zamówienia postępować zgodnie z wypełnionym formularzem (procedurą finalizowania zamówienia).
 4. Składając zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail, należy na adres przesłać zamówienie z określeniem typu szkolenia, ilości osób biorących udział w szkoleniu, danych do wystawienia faktury VAT, adresem dostawy, imię i nazwisko osoby szkolonej oraz numer telefonu właściciela firmy.
 5. Składając zamówienie telefonicznie, należy określić typ szkolenia, ilość osób biorących udział w szkoleniu, dane do wystawienia faktury VAT, adres dostawy, imię i nazwisko osoby szkolonej, adres e-mail oraz numer telefonu właściciela firmy.
 6. Informacje o wysłaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będą każdorazowo wysyłane na adres e-mail osoby zamawiającej, podany podczas składania zamówienia.

§ 3 – PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w formie samokształcenia kierowanego jest dokonanie płatności przed wysyłką w/w zaświadczenia.
 2. Zamawiający szkolenie w wersji elektronicznej zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty za zamówienie przed wysyłką zaświadczenia.
 3. Zgodnie ze złożoną dyspozycją, za dokonaną płatność klient otrzyma Fakturę VAT wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.
 4. W przypadku podania przez zamawiającego błędnych danych do wystawienia faktury VAT, zamawiający zobowiązany jest wysłać do Master notę korygującą.

§ 4 – DOSTAWA

 1. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dostarczane będą do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na życzenie klienta na koszt firmy Master.

§ 5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia na stronie internetowej www.bhp-master.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.