Co ile lat szkolić pracowników z pierwszej pomocy?

Pierwsza pomoc to podstawowa umiejętność, którą powinien posiadać każdy pracownik. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy może uratować życie lub zdrowie osoby poszkodowanej. W związku z tym, pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Obowiązek pracodawcy

Zgodnie z art. 225 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, w tym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W ramach tego obowiązku, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Częstotliwość szkoleń

Odpowiedź na pytanie, jak często należy szkolić pracowników z pierwszej pomocy, nie jest jednoznaczna. W Polsce nie obowiązują przepisy prawne, które określałyby częstotliwość szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników. Jednakże, Europejska Rada Resuscytacji (ERC) zaleca, aby takie szkolenia odbywały się co dwa lata.

Co ile lat szkolić pracownikow z pierwszej pomocy

Dlaczego warto szkolić pracowników z pierwszej pomocy co dwa lata?

Wiedza z zakresu pierwszej pomocy szybko zanika. Według badań, już po trzech miesiącach od odbycia szkolenia, tylko około 50% pracowników jest w stanie udzielić prawidłowej pierwszej pomocy. Dlatego też, regularne szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników są niezbędne, aby pracownicy mogli zachować aktualną wiedzę i umiejętności.

Oprócz szkoleń z pierwszej pomocy, warto również organizować szkolenia przypominające.

Szkolenia przypominające to doskonały sposób na utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Mogą one odbywać się w formie krótkich warsztatów lub szkoleń online.

Kto powinien zostać przeszkolony z pierwszej pomocy?

Wszystkie osoby zatrudnione w firmie powinny zostać przeszkolone z pierwszej pomocy. Szczególnie ważne jest, aby szkolenia z pierwszej pomocy odbyli pracownicy, którzy pracują w warunkach zwiększonego ryzyka wypadków. Dotyczy to pracowników takich branż jak:

 • produkcja
 • budownictwo
 • transport
 • opieka zdrowotna
 • edukacja
Szkolenia pracowników z pierwszej pomocy.

Jakie tematy powinny być poruszane na szkoleniach z pierwszej pomocy?

Program szkolenia z pierwszej pomocy powinien obejmować następujące tematy:

 • Podstawy pierwszej pomocy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
 • Zatrzymanie krążenia
 • Utrata przytomności
 • Krwotoki
 • Zatrucia
 • Poparzenia
 • Ugryzienia i użądlenia
 • Wypadki drogowe

Podsumowując, regularne szkolenia z pierwszej pomocy są niezbędne, aby pracownicy mogli udzielić prawidłowej pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom takie szkolenia, a pracownicy powinni aktywnie uczestniczyć w nich i utrwalać zdobytą wiedzę i umiejętności.

Dodatkowe informacje

Oprócz szkoleń z pierwszej pomocy, pracodawca może również zapewnić swoim pracownikom dostęp do materiałów edukacyjnych na temat pierwszej pomocy. Materiały te mogą obejmować:

 • Broszury
 • Filmy instruktażowe
 • Aplikacje mobilne

Dostęp do materiałów edukacyjnych może być pomocny w utrwalaniu wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.