Witamy na stronie BHP-MASTER.PL | dzisiaj jest czwartek, 2 grudnia 2021 roku.

Szkolenia online

regulamin

§ 1 - INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej www.bhp-master.pl jest firma Master z siedzibą w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt 22a, NIP 113-240-23-74, tel. 508-789-392, zwanej w dalszej części Master.
 2. Jako oficjalny adres internetowy e-mail uznaje się: master.szkolenia@wp.pl.
 3. Master prowadzi szkolenia bhp i ppoż. w formie stacjonarnej oraz samokształcenia kierowanego za pośrednictwem strony internetowej www.bhp-master.pl.
 4. Ze strony internetowej www.bhp-master.pl mogą korzystać firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne.
 5. Każdy korzystający ze strony internetowej www.bhp-master.pl musi zaakceptować regulamin.
 6. Brak akceptacji niniejszego regulaminu, automatycznie uniemożliwia dokonanie zamówienia.
 7. Składając zamówienie inną drogą niż za pomocą strony internetowej (e-mail, , telefon, listownie), kupujący oświadcza że zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.
 8. Akceptacja regulaminu strony internetowej www.bhp-master.pl oznacza równocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Master danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 9. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), dane osobowe klientów firmy Master i strony internetowej www.bhp-master.pl, dowody księgowe oraz inne dokumenty nie mogą zostać usunięte przed upływem pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym nastąpiła transakcja.
 10. Podanie adresu e-mail klienta podczas składania zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o realizacji zamówienia oraz wszelkiej oferty handlowej i reklamowej firmy Master.

§ 2 - ZAMÓWIENIA

 1. Na stronie internetowej www.bhp-master.pl zamówienia można składać online poprzez stronę internetową, pocztę elektroniczną e-mail, oraz telefonicznie.
 2. Nie ma możliwości przyjmowania zamówienia w inny sposób niż wskazane w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Podczas składania zamówienia online poprzez stronę internetową www.bhp-master.pl, należy z wykorzystaniem menu nawigacyjnego wybrać żądane szkolenie i po zakończeniu zamówienia postępować zgodnie z wypełnionym formularzem (procedurą finalizowania zamówienia).
 4. Składając zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail, należy na adres master.szkolenia@wp.pl przesłać zamówienie z określeniem typu szkolenia, ilości osób biorących udział w szkoleniu, danych do wystawienia faktury VAT, adresem dostawy, imię i nazwisko osoby szkolonej oraz numer telefonu właściciela firmy.
 5. Składając zamówienie telefonicznie, należy określić typ szkolenia, ilość osób biorących udział w szkoleniu, dane do wystawienia faktury VAT, adres dostawy, imię i nazwisko osoby szkolonej, adres e-mail oraz numer telefonu właściciela firmy.
 6. Informacje o wysłaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będą każdorazowo wysyłane na adres e-mail osoby zamawiającej, podany podczas składania zamówienia.

§ 3 - PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w formie samokształcenia kierowanego jest dokonanie płatności przed wysyłką w/w zaświadczenia.
 2. Zamawiający szkolenie w wersji elektronicznej zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty za zamówienie przed wysyłką zaświadczenia.
 3. Zgodnie ze złożoną dyspozycją, za dokonaną płatność klient otrzyma Fakturę VAT wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.
 4. W przypadku podania przez zamawiającego błędnych danych do wystawienia faktury VAT, zamawiający zobowiązany jest wysłać do Master notę korygującą.

§ 4 - DOSTAWA

 1. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dostarczane będą do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na życzenie klienta na koszt firmy Master.

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia na stronie internetowej www.bhp-master.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.


Szkolenia BHP, Ochrona Przeciwpożarowa
© 2004-2021 MASTER Krzysztof Chudy, Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 22, tel. 508-789-392 | Strony internetowe
valid CSS 2.1 valid XHTML 1.0 Transitional