Witamy na stronie BHP-MASTER.PL | dzisiaj jest czwartek, 2 grudnia 2021 roku.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Czym jest „ryzyko zawodowe"?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z późn. zm.) ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.

W myśl Art. 226 znowelizowanego Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Ponadto Pracodawca obowiązany jest oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy występujących w Państwa firmie. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy między innymi w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na zaproponowanie Państwu odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych ograniczających, bądź całkowicie eliminujących wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo, zdrowie i życie Państwa pracowników.

Należy pamiętać, iż ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadza się w chwili:

  • tworzenia nowych stanowisk pracy;
  • w momencie wprowadzenia zmian organizacyjnych, technologicznych na stanowisku pracy;
  • każdorazowo w chwili wystąpienia zdarzenia wypadkowego na stanowisku pracy;
  • w przypadku zastosowania środków ograniczających narażenie pracownika na uciążliwe i/lub szkodliwe czynniki środowiska pracy.


Szkolenia BHP, Ochrona Przeciwpożarowa
© 2004-2021 MASTER Krzysztof Chudy, Zalesie Górne, ul. Młodych Wilcząt 22, tel. 508-789-392 | Strony internetowe
valid CSS 2.1 valid XHTML 1.0 Transitional